Feb 13, 2019

Posted by | 75 Comments

BỖNG DƯNG “DIỄN KỊCH”...

Chủ đề: Vở kịch bất ngờ! Pháp hội “Biển Nhớ” năm 2019 vừa qua có hai sự kiến...

Jan 11, 2019

Posted by | 14 Comments

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharm...

Thanh Tri – The 2nd Mind Dharma: SAMYAGDRSTI – PRABHA SAMADHI –...

Nov 6, 2018

Posted by | 76 Comments

Letter to Disciples No. 269: MEDITAT...

 Letter to Disciples No. 269: MEDITATION ON THE BEACH & CELESTIAL FLOWERS ON A SUNNY DAY (Thiền trên biển & mưa hoa giữa nắng gắt)

Dear disciples! This year, with the theme on feminism, Song Nguyen Tantra...

Oct 26, 2018

Posted by | 79 Comments

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM” N...

Thư Sài Gòn: “BỘ PHIM” NỮ QUYỀN

Sáng hôm nay hồ Dấu chân Phật long lanh đến lạ, có lẽ một phần nhờ những tia...

Oct 14, 2018

Posted by | 19 Comments

Letter to disciples No.268: HOW COUL...

Letter to disciples No.268: HOW COULD I BECOME A “GUARD”? Dear disciples!...

May 10, 2017

Posted by | 15 Comments

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이...

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 그동안 사람들은 마야사람의 경에 있는 사설(중미지역 멕시코...

May 10, 2017

Posted by | 60 Comments

Thư Phú Quốc: Tôi đã hèn nhát như th...

Thư Phú Quốc: Tôi đã hèn nhát như thế nào trong quá khứ?

Sau khi kết thúc công việc tại công ty thủy sản, tôi được Thầy từ bi cho tôi...

DMCA.com Protection Status